1. Mag ik boos zijn op God?

  Dat je een antwoord op deze vraag zoekt, toont dat er iets wringt in je. Misschien vind je dat het je als mens niet toekomt om boos op God te zijn – gewoon omdat Hij God is.

  Je kan op twee manieren boos zijn. Je kan bijvoorbeeld beschuldigend tegen God zijn: “Waarom heb je dit of dat laten gebeuren!” of “Waarom is het niet zo gekomen als ik gebeden heb!” Daarmee zou je God beschuldigen dat hij een fout heeft gedaan. Je zou Hem aanklagen omdat Hij niet dat deed wat jij wou. Daarmee zou je je boven God stellen.

  Je zou ook tegen God kunnen zeggen: “Ik weet dat U een liefdevolle God bent en dat U altijd het goede met mij voorheeft, en nu gebeurt dit, en dat kan ik helemaal niet rijmen…” of “Ik weet dat U altijd luistert naar uw kinderen, maar nu verwart het me dat ik dit zo niet ervaar…” Als je op die manier bidt, stel je je niet boven God. In deze houding mag je al je gevoelens voor God uitstorten.

  In de Bijbel vind je hiervoor vele voorbeelden. Lees bijvoorbeeld Psalm 13, 62 of 77.

  Als je niet uitkomt met je vragen, zoek dan iemand in de kerk om mee te praten. Of mail naar Chris.

 2. Ik ben bang voor de dood. Wat moet ik doen om minder bang te zijn?

  De dood is voor ons mensen allemaal iets moeilijk. Als iemand van onze kennissen sterft, worden wij beroofd van een goede vriend of een familielid en als wijzelf geconfronteerd zijn met de dood (en dat zijn we tenslotte allemaal, aangezien er altijd iets kan gebeuren) hangt er iets vreselijk onbekends boven ons.

  Als je een kind van God bent, als je weet dat Jezus voor je zonde gestorven is, dan mag je weten dat je hele leven in Zijn hand is. Niets is voor Hem verborgen, ook je angsten en gevoelens niet. Je mag Hem vertrouwen, dat Hij dan ook nog bij je is en je helpt. Je kan hierbij steunen op de Bijbel. Hier een paar verzen die kunnen helpen:

  “In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.” (Johannes 14:2) → Jezus wacht op ons.

  “Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,

  ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.” (Psalm 23:4) → Er is troost voor ons.

  “Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.” (Romeinen 8:35,37-39) → Alles wat ons overkomt is in Gods hand. Zijn liefde staat boven alles.
  Je mag op deze beloften staan, ook al zegt je gevoel iets anders. Vele mensen hebben tijdens het sterven ervan getuigd dat Jezus hen tegemoet komt en zijn daardoor rustig geworden. God weet hoe moeilijk sterven is voor ons en Hij zal ons helpen als het zo ver is.

 3. Ik lieg heel veel. Ik weet dat dit van God niet mag, maar ik kan het niet laten. Kan je me helpen?

  Goed dat je af wilt van het liegen. God heeft het goed bedoeld met de opdracht om niet te liegen, want als we liegen komt er iets tussen ons en de ander (en tussen ons en God) en dat is niet fijn. Eerlijk te zijn brengt mensen dichter bij elkaar, maar het is soms moeilijk. Als je veel liegt kan dit tot een patroon van handelen worden en dan kan het zijn dat het niet gemakkelijk is om ervan af te geraken. Vraag ten eerste God om hulp. Hij wil je zeker erbij helpen.

  Denk ook erover na waarom je liegt. Als je de oorzaak bestrijdt is het gemakkelijker om te stoppen. Er zijn verschillende redenen om te liegen, bijvoorbeeld:

  – omdat je denkt dat je niet aan de verwachtingen van andere mensen voldoet; door te liegen maak je jezelf tot iemand anders
  –> Iedere mens faalt, dat maakt je niet minder kostbaar. Dat Jezus voor onze tekortkomingen gestorven is, kan je daadwerkelijk vrijheid geven in het leven.
  – omdat je je interessanter wilt maken
  –> Denk niet dat je niet interessant bent! Iedereen is uniek en heeft iets bij te dragen in de groep.
  – omdat je wilt voorkomen dat je straf krijgt, thuis of op school
  –> Natuurlijk is het vervelend om straf te krijgen, maar soms is het een logisch gevolg. Durf jij?
  – omdat je gewoon je rust wilt en niet aan iedereen alles wilt vertellen
  –> Je mag altijd grenzen stellen en het is mogelijk zonder te liegen.
  – omdat je anders zou moeten klikken
  –> Als je klikt, komt er verwijdering van de vrienden. Als je liegt komt er verwijdering van God. Waarvoor kies jij?

  Als je toch weer faalt, laat je dan niet ontmoedigen. Vraag God om vergeving en probeer het opnieuw.

  En als het echt niet lukt, vraag dan een volwassene, die je vertrouwt om je te helpen.

 4. Ik weet niet of ik goed bezig ben met mijn geloof. Hoe kan ik weten of ik in de hemel kom?

  Geloof jij dat Jezus leeft? Dat God Zijn enige Zoon naar de aarde heeft gestuurd om uiteindelijk voor jou en mij te sterven aan het kruis? Geloof je dat Hij is opgestaan en nu bij de Vader zit om voor jou een plek vrij te houden? En heeft dit geloof tot gevolg dat je stappen zet om anders te gaan leven? Zo ja, dan mag je er zeker van zijn dat je in de hemel komt.

  Er zullen altijd momenten zijn waarop je twijfelt, waarop je denkt niet goed genoeg te zijn. Maar God houdt van je zoals je bent, met je vallen en opstaan. Maar je bent hier niet alleen in, ga samen met vrienden, met je jeugdgroep op zoek naar een manier om te groeien in je geloof. Waardoor je dichter bij God mag komen en meer op Hem mag lijken.

 5. Ik wil eigenlijk meer bidden maar ik hou het niet vol. Heb je tips voor mij om het vol te houden? En hoe kan ik in de juiste houding bidden zodat ik ook gebedsverhoringen beleef?

  Bidden is belangrijk, maar het vraagt ook wel wat inspanning. Er zijn wel wat tips die je op weg kunnen helpen. Hier heb je er alvast 5.

  • Gebruik gebed om God te leren kennen.
   De discipelen hadden ook moeite met bidden, ze vroegen ook om tips. Toen leerde Jezus hen bidden. Het Onze Vader, wat ons eigenlijk heel veel leert over God. Gebed is de manier om God te leren kennen. Neem daar de tijd voor.
  • Zorg voor discipline
   Dat je geen tijd hebt om te bidden is een fabeltje. Er is altijd wel tijd ook al heb je het druk. Als je hier moeite mee hebt, zorg voor een vast moment om te bidden. Aan het begin van de dag, tegen de avond, … Zorg alleen dat het geen sleur wordt.
  • Eigen gebed
   Maak gebed iets van jezelf. Er zijn oneindig veel manieren om te bidden. Je kan God een brief schrijven, je kan een lied zingen, je kan een schilderij of tekening maken, … Ga na wat jou aanspreekt en maak het je eigen. Je zal zo veel meer plezier vinden in het bidden.
  • Bidden als lifestyle
   In 1 Thessalonicenzen 5:16-18 staat: “Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt”.Bid op de fiets, als je de afwas doet of in de les zit. Er staat ook bij: wees altijd verheugd en dank God. Bidden kan snel een klagen worden. God wordt dan bestookt met klagen en zuchten. Er is niets mis mee God iets te vragen, maar vergeet Hem niet te bedanken voor alle kleine dingen in je leven die wel goed gaan. Verheug je in je gebed en zie het als een gesprek met God, wees blij dat je met God kan en mag praten!!

  Houdt het levend
  Dicht bij God leven en in gesprek gaan met Hem zorgt voor een levende relatie waaruit je vreugde en liefde mag putten. Als je een juiste, positieve gebedshouding aanneemt zal je ook meer merken dat God je gebed verhoort.

 6. Ik vind stille tijd houden moeilijk. Hoe moet ik eraan beginnen en hoe kan ik het volhouden?

  Mooi dat je stille tijd wilt houden. Wanneer je stille tijd houdt bouw je aan je relatie met God. Je leest in de Bijbel over hoe Hij is, wat Zijn plan is met de mens en zo veel meer. Op die manier groei je dichter naar hem toe. En dat is net wat je wilt als je christen bent.

  Iemand is hiermee niet blij, dat is satan. Hij probeert je af te leiden zodat je niet aan stille tijd toekomt. Als je toch doorzet, kan hij enkel machteloos toekijken. In het begin lijkt het misschien alsof je op automatische piloot stille tijd inlast, maar na een tijdje krijg je echt het verlangen om steeds meer te weten te komen over wie God is.

  Een goede manier om aan stille tijd te beginnen om het vol te houden is een specifieke tijd apart te zetten. Probeer elke dag hetzelfde moment te nemen. Een moment waarop jij je het beste kan concentreren en gericht kunt zijn op het lezen van Gods Woord.

  Daarnaast kan het helpen om een speciaal plekje te hebben waar je alleen kan zijn met God, zonder afgeleid te worden door geluiden of mensen om je heen.

  De inhoud van stille tijd kan je zelf invullen zoals jij het liefste werkt. Je kan een dagboek volgen, Bijbelboeken doorlezen met of zonder leesrooster, je kan een tijd van gebed inlassen,… Het is gemakkelijker om met het Nieuwe Testament te beginnen dan met het Oude Testament.

  Als je een stukje leest, stel jezelf dan de volgende vragen:

  • Wat staat er in over God (Vader, Zoon, Geest)?
  • Wat staat er in over de mens (dus over jou?)
  • Een na te laten zonde?
  • Een te volgen voorbeeld?
  • Hoe zal je dit vandaag in de praktijk brengen?
 7. Waar is God wanneer je Hem het hardst nodig hebt?

  Vaak voelt het zo alsof God er niet is op momenten dat wij Hem het hardste nodig hebben. Wij denken vaak dat in ons leven alles goed moet lopen wanneer we God kennen en van Hem houden. Maar: “God belooft ons geen gemakkelijke reis, wel een behouden aankomst.” Er staan heel wat beloftes in de Bijbel die zeggen dat God steeds aanwezig is en ziet waarmee je worstelt. Soms hebben we bepaalde verwachtingen van God in een bepaalde, moeilijke situatie. God heeft echter het grotere perspectief en ziet het gehele plaatje waarin die ene situatie valt waar je het zo moeilijk mee hebt. God weet op dat moment wat voor jou het beste is en Hij zal vanuit dat beeld kijken wat jij al dan niet nodig hebt.

  Bekijk eens het liedje ‘voetstappen in het zand’ – van Remco Hakkert waar deze worsteling heel sterk naar voren komt.

  Wil je aan Chris vertellen waarmee je worstelt? Stuur gerust een mailtje.

 8. Als ik God teleurgesteld heb, wat moet ik dan doen?

  Wat zou je doen als je een vriend of vriendin teleurgesteld hebt? Naar die persoon toe gaan en er over praten: vertellen wat je gedaan hebt… Vertellen dat je ziet dat je de persoon teleurgesteld hebt en zeggen dat het je spijt door vergeving te vragen.
  Met God mag je ook zo omgaan. God verwacht niet dat je geen fouten maakt, maar verlangt er wel naar dat je naar Hem toegaat, erkent dat je fouten gemaakt hebt én het goed maakt door vergeving te vragen. Zo herstel je relaties (1 Johannes 1:9).

  In sommige gevallen moet je er wel bij zeggen dat je aan je probleem wil werken. Dit als het gaat om dingen die steeds opnieuw voorvallen. Dan is ‘vergeef me’ alleen niet voldoende.

  Vaak gaat het in de relatie met God hierom: We ervaren dat God teleurgesteld is in ons, omdat het al de zoveelste keer is dat je vergeving vraagt. Je wijst jezelf af door de gedachte ‘God is teleurgesteld in me’, maar worstelt met de onderliggende vraag: ‘Wil God me nog wel aanvaarden als Zijn kind?’ Hierin kan ik je verzekeren: God laat zijn kind niet zomaar vallen. Maar Hij wil tegelijkertijd ook het beste voor Zijn kind, bijvoorbeeld leven in vrijheid, zonder zonde. Daarom: zoek naar een weg om het anders te doen. Vraag iemand om je te helpen bij datgene waarin je denkt God te hebben teleurgesteld. Bij God gaat het er niet om dat je het gelijk goed doet, maar dat je aan de slag wilt gaan. Dat er een verlangen is Zijn wil te volgen. Als jij deze stap zet, dan reageert God gelijk, door jou in de stappen die je zet te leiden. En door deze samenwerking, wordt de relatie tussen jou en God een toffe relatie.

 9. Ik wil God in alles volgen, maar telkens weer gebeuren me dezelfde dingen opnieuw. Wat kan ik doen?

  Het is ontzettend mooi als je God in alles wil volgen.

  Helaas zijn we nog steeds mensen die fouten maken, omdat we nu eenmaal niet volmaakt zijn en kunnen worden hier op aarde. Goed is het om te weten dat Jezus speciaal voor onze zonde is gestorven. Goed is het om te weten dat we steeds onze fouten met een oprecht hart mogen belijden bij God. God is geduldig en zal je zonde vergeven. Laat je niet ontmoedigen.
  Denk eraan: God is blij met jou en met alles wat je voor Hem doet. Als je God steeds beter leert kennen door het lezen van Zijn Woord, ga je stap voor stap meer op Jezus lijken.

  Misschien zit je vast in een bepaald verkeerd patroon? Vraag dan iemand om je hierin te helpen. Soms is het goed om na te denken over de dingen die dat patroon misschien veroorzaken of in stand houden. En je kan ook een mailtje naar Chris schrijven.

 10. Ik zie geesten, maar dat durf ik aan niemand te vertellen omdat ik denk dat ze dan denken dat ik gek ben. Is dit nog normaal?

  Sommige mensen, ook gelovigen, zien of horen geesten. Sommige zijn het zo gewoon dat ze denken dat het normaal is, anderen vinden het dan weer zo ongewoon dat ze denken dat ze gek zijn.

  Je bent niet gek als je dit ervaart, maar je beleeft de onzichtbare wereld. God wil je graag hiervoor beschermen.

  Praat hierover met een medewerker uit je gemeente of iemand anders die je vertrouwt. Of stuur een mailtje naar Chris, dan helpen we je verder.

 11. Ik zie geesten. Hoe kan ik daarvan bevrijd worden?

  Bevrijding is mogelijk! Dat gaat niet altijd snel, is meestal een proces waarin je groeit en God beter leert kennen, zodat je ook leert hoe die strijd te voeren. Zoek hiervoor begeleiding, want als het om bevrijding van occulte machten gaat, heb je de steun van andere gelovigen nodig. Samen kan je dan bidden om bevrijding. Achteraf is het nodig om dicht bij God te blijven, altijd op Hem te vertrouwen en Hem te gehoorzamen.
  Als je hierover meer wilt weten of als je niemand vindt die je vertrouwt, stuur dan een mailtje naar Chris.

 12. Ik zou graag met andere gelovige tieners ontmoeten. Hoe kan ik die vinden?

  Als je geen leeftijdsgenoten in je kerk vindt, ga dan eens op zoek bij een buurgemeente, misschien hebben zij wel een toffe jeugd- of tienergroep waar je je bij kunt aansluiten. Maar je kan ook meegaan op kamp of weekend. Het EJV en PJV (zie www.ejv.be en www.pjv.be) hebben toffe weekend en kampen waar je zeker toffe vrienden zal leren kennen. Maar er zijn nog tal van andere organisaties waarbij je terecht kan. Ook op facebook en andere sociale media zijn er al groepen waar je ook andere christenen kan ontmoeten.