Privacy en disclaimer

Privacy
Chris is onderdeel van Centrum voor Pastorale Counseling v.z.w. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Alles wat zij te horen krijgen bij de chat mogen zij niet bespreken met mensen van buiten Chris. Wanneer zij kinderen en jongeren doorverwijzen doen ze dat alleen op verzoek van of met uitdrukkelijke toestemming van de kinderen en jongeren zelf. Medewerkers gaan niet in op verzoeken van kinderen en jongeren om hen te bellen, te mailen of te schrijven.

Gevoerde chatgesprekken worden bewaard. Ze kunnen bekeken worden door de medewerker die het gesprek heeft gevoerd en zijn/haar leidinggevende om ervan te kunnen leren. Ook worden chatgesprekken bewaard ten behoeve van onderzoek. Er worden geen persoonsgegevens bewaard anders dan de nickname, leeftijd en het gespreksonderwerp. Van elk chatgesprek wordt een verslag gemaakt wat gelezen wordt door de leidinggevende.

Chris gaat zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. We houden ons hierbij aan de wet op de privacy. Wij verzamelen alleen persoonsgebonden gegevens wanneer je deze vrijwillig aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld als je je aanmeldt voor een nieuwsbrief of een activiteit. Alle door jou verstrekte informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. In geen geval worden persoonlijke gegevens aan derden verstrekt. Dit privacybeleid is van toepassing op alle pagina’s die onder https://www.chris.be zijn ondergebracht.

Gegevens over uw/jouw bezoek
Chris meet informatie over je verblijf op de site. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van jou als websitebezoeker. We gebruiken deze gegevens alleen om de effectiviteit van onze website te meten.­

Chris houdt bij over welke onderwerpen er gechat wordt en wat bijvoorbeeld de leeftijd en het geslacht van de chatter is. De registratie van dit soort gegevens gebruiken we om een beeld te krijgen van hoeveel kinderen en jongeren uit een bepaalde leeftijdscategorie met ons chatten en over welke onderwerpen. Alle gegevens die genoteerd worden zijn natuurlijk anoniem: ze zijn niet terug te leiden naar specifieke kinderen of jongeren. Chris werkt hierbij volgens de wet Bescherming Persoonsgegevens.

Medewerkers Chris
De medewerkers van Chris hebben een uitgebreid inwerktraject gehad en worden begeleid in hun werk. Zij doen er alles aan om kinderen en jongeren zo goed mogelijk te helpen via de chat of de helpmail. Toch blijven kinderen en jongeren altijd zelf verantwoordelijk voor de keuzes die ze maken en de acties die ze ondernemen.
Maak je gebruik van de chat, dan ben je met een medewerker van Chris in gesprek. We doen alleen één op één chatgesprekken. Wij hebben de chat zo goed mogelijk beveiligd om te voorkomen dat anderen het gesprek kunnen ‘inzien’. Wij kunnen dit echter nooit voor honderd procent garanderen.

Disclaimer
De website https://www.chris.be is met zorg samengesteld en wordt naar vermogen onderhouden. Toch is het mogelijk dat informatie op de site verouderd is. Wil je, wanneer je dit merkt, dit melden via info@chris.be?

Website
De website https://www.chris.be is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele fouten en onvolkomenheden in de verstrekte informatie.

Links
Op de website van Chris staan links naar externe websites. Vermelding van deze links betekent niet dat Chris per definitie achter alle doelstellingen en werkwijzen van deze organisaties staat.

Gebruik van teksten of foto’s
Wil je een tekst of foto van deze website gebruiken of vermenigvuldigen? Dit kan, mits Chris (https://www.chris.be) als bron en de datum waarop het bericht is overgenomen, vermeld wordt. Wil je ons via een mailtje naar info@chris.be laten weten waar en wanneer het bericht geplaatst wordt?

Externe link
Wil je op je website of webpagina een link plaatsen naar https://www.chris.be? Dat kan! Hiervoor hoef je geen toestemming te vragen.

Colofon
Deze website wordt bijgehouden door de afdeling communicatie van Chris, e-mailadres: info@chris.be. Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website en Chris is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik ervan.

E-maildisclaimer
Een e-mailbericht van Chris, inclusief de bijlage(n), is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Ben je niet de beoogde ontvanger? Dan verzoeken we je vriendelijk dit aan ons door te geven. Ook vragen we je het bericht met eventuele bijlage(n) te verwijderen en uit je systeem te wissen. Het is niet toegestaan dit bericht openbaar te maken, te gebruiken, te vermenigvuldigen, te verspreiden of de inhoud te verstrekken aan derden.