1. Niemand ziet me staan…

  Je hebt geen vrienden, niemand ziet wie je bent en wat je kan… Je voelt je alleen, en niet opgemerkt. Hoewel het waar is, klinkt het voor jou misschien goedkoop om te zeggen dat Jezus je ziet staan. Ook Jezus wil dat niemand zich alleen voelt. Het feit dat God Eva schiep voor Adam is een teken dat Hij wil dat we samen door het leven gaan. Dit is ook de reden waarom Jezus een gemeente of kerk geeft, een plaats waar gelovigen met elkaar samenleven en zorg voor elkaar gaan dragen.

  Als je ervaart dat niemand je ziet staan, ga dan niet in een hoekje zitten, maar ga op zoek. Praat erover met je ouders, de voorganger of jeugdleider van je kerk, of stuur een mail naar Chris. Het helpt om uit je schulp te kruipen en vriendschap te gaan geven. Wist je dat veel mensen zich zo voelen en ernaar verlangen dat iemand hen aanspreekt? Voor wie kan jij vandaag tot zegen zijn? Wie kan jij vandaag laten voelen dat hij of zij belangrijk is? Door dit te doen gaan mensen anders op je reageren en vriendschap teruggeven. Meer nog… je gaat ontdekken dat je blij wordt van geven.

  Jezus ziet je staan! Hij noemt je zijn vriend (Johannes 15:15). Hij wijst je niet af, maar geeft je zijn liefde (Romeinen 8:31-35). Hij heeft kwaliteiten in jou gelegd, waarmee je Hem mag dienen. Zoek uit wat je kwaliteiten zijn en gebruik ze.

 2. Mijn vriendin is depressief. Hoe kan ik haar helpen?

  Het eerste wat je kan doen is luisteren. Luisteren is belangrijker dan proberen advies geven. Het kan gebeuren dat je dingen zegt die verkeerd kunnen overkomen. Bijvoorbeeld als je zegt dat het niet zo erg is, dat er ergere dingen zijn, dat het allemaal wel snel beter zal worden. Dat zou olie op het vuur zijn. Ze zullen je vriendin het gevoel geven hier helemaal alleen in te staan. Ze zal zich nog minder waardig voelen. Probeer dit te vermijden. Probeer door te luisteren en voorzichtige vragen te stellen de ware reden van de depressie te weten te komen. Wees steeds begripvol naar je vriendin toe, toon haar dat je er echt voor haar bent.

  Als ze daar open voor staat kun je samen bidden, maar jij kan altijd je vriendin aan God opdragen, bid voor haar een hoopvol gebed, een gebed dan haar laat zien dat er nog steeds hoop is, dat God daar is, dat ze zeker niet alleen is met haar pijn en verdriet.

  Wees wel waakzaam voor jezelf. Je kan en mag je vriendin helpen zoveel je kan, maar ga daar niet te ver in, als je merkt dat je niet meer kunt doen dan luisteren en bidden, zoek een vertrouwenspersoon waar je vriendin terecht kan. Of bemoedig haar direct om naar de juiste hulpverlening te gaan.

 3. Ik zou zo graag een vriend hebben, maar hoe? ik maak niet gemakkelijk vrienden. Heb je tips voor mij?

  Niet voor iedereen is het even gemakkelijk om vrienden te maken. Voor iemand die niet gemakkelijk vrienden maakt is afspreken om naar de bioscoop te gaan of om te gaan winkelen al een moeilijke klus. Groepswerk op school is een hele opdracht en de sportclub is een uitdaging.

  Of je gemakkelijk vrienden maakt, hangt heel sterk samen met hoe je over jezelf denkt. Gedachten als “ze vinden me zeker niet leuk”, “ik ben anders als zij” of “ik kan niets” kunnen je parten spelen.

  Probeer eraan te denken dat ook jij toffe eigenschappen hebt die anderen waarderen (God heeft immers iedereen anders gemaakt, en daar mogen we blij mee zijn!). Probeer ook anderen te waarderen, dan voelen ze zich goed in de buurt van jou. Let op gelegenheden om iemand uit te nodigen, en als iemand jou uitnodigt, laat de kans dan niet liggen.

  Verwijt jezelf niet, als het je weer niet gelukt is. Er komen weer nieuwe kansen.

 4. Ik heb een vriend die moslim is. Hoe kan ik hem van Jezus vertellen?

  Je moslim vriend staat misschien wel meer open voor het geloof dan je andere vrienden, net omdat hij het heel serieus meent met God / Allah. Heb zeker geen schrik om met hem/haar over het geloof te praten. Het is wel heel belangrijk dat je niet in discussie gaat. Probeer gewoon vanuit je eigen getuigenis, je eigen verstaan van de Bijbel, je eigen leven van Jezus te getuigen. Graag geven we je enkele handvaten mee die je kunnen helpen in gesprek met moslims: Een moslim heeft een ander denken over God dan een christen. God is de verhevene, die nooit nabij komt. God is de machtige, die niet begrepen kan worden. Voor een moslim is het heel moeilijk te begrijpen dat God onvoorwaardelijk kan liefhebben.

  Voor de moslim is de Koran een ‘heilig’ boek. De Koran is namelijk uit de hemel afkomstig, terwijl de profeet Mohammed door God gezonden is om de Koran bekend te maken. In het christelijk geloof staat Jezus Christus centraal. Hij is uit de hemel naar de aarde gekomen. De Bijbel is voor ons Gods Woord die ons God en Jezus doet kennen. Voor een moslim is het kennen van de Korantekst (Arabische) zelfs als je de tekst niet verstaat of begrijpt al heel belangrijk.

  De gedachte dat God speciaal nabij gekomen is in Jezus Christus en dat Hij de weg naar God voor ons weer ontsloten heeft, is voor een moslim niet te begrijpen. Er ligt heel veel nadruk op Gods verhevenheid en almacht. Daarom is de menswording van God onacceptabel. Ook de kruisiging (en de opstanding) van Jezus wordt ontkend. God zou nooit toestaan dat Zijn profeet zo behandeld zou worden.

  Ook over de mens denkt de islam anders dan het christendom. De mens is slaaf van God. Hij kan dus nooit ’Vader’ zeggen. Er bestaat geen liefdevolle relatie tussen God en mens. Aan de ene kant spreekt de islam dus laag over de mens; aan de andere kant echter hoger dan het christendom. De mens heeft geen zondige natuur en is daarom in staat Gods geboden te volbrengen. Door goed zijn best te doen, kan een moslim het paradijs verdienen. Dat moet hij echter afwachten, een moslim heeft geen geloofszekerheid.

  Heb je nog verdere vragen over het delen van je geloof met een moslim neem dan gerust contact op met Gave Veste:  http://www.gaveveste.be/

 5. Ik heb een masker op. Ik sta altijd klaar voor iedereen om te luisteren, maar mijn eigen problemen verzwijg ik. Ik ben het beu. Wat moet ik doen?

  Dit is al een goede stap die je zet: je beseft dat je een probleem hebt en zoekt naar een antwoord. Heel goed!
  Stel jezelf de vraag waarom je je eigen probleem verzwijgt. Denk je dat je alleen iets waard bent als je sterk bent? Vertrouw je niemand? Of denk je misschien dat je het niet waard bent uit de problemen te geraken? Heb je iemand die je vertrouwt, misschien een volwassene? Misschien kan je daar beginnen om over je problemen te praten. Hij zal je kunnen helpen om dit probleem te overwinnen.

 6. Ik heb altijd goede voornemens, maar als ik dan met mijn vrienden samen ben, ben ik alles vergeten. Wat moet ik doen?

  Goed dat je goede voornemens hebt. Dat is een goed begin!
  Denk erover na waarom je dan alles vergeet. Ben je bang dat je er niet meer bij hoort als je niet alles meedoet? Hangt je zelfwaarde af van de goedkeuring van de anderen? Of worden je keuzes door alcohol afgezwakt?
  Vraag Jezus om wijsheid en hulp. Zoek een vriend in de groep die samen met jou in één richting gaat. Samen gaat het gemakkelijker! Vraag andere gelovigen om je door gebed te ondersteunen en om je af en toe te vragen hoe het ermee gaat.

 7. Hoe kan ik mijn niet-christelijke vrienden van Jezus vertellen?

  Een van de beste manieren om over je geloof te vertellen is het verhaal van jouw bekering vertellen. Je kent immers je eigen verhaal als de beste. Dit kan je de opening geven die je nodig hebt om over Jezus te vertellen. Maar je vrienden merken heus wel dat je anders bent als je dicht bij god leeft. Geef dan ook eerlijk antwoord als je daar vragen over krijgt. Dat zal soms meer impact hebben dan dat je met moeilijke Bijbelse teksten en verhalen komt.

  Als je vrienden met vragen komen, probeer die dan ook steeds te beantwoorden. Soms zal je het antwoord niet weten, maar maak je daar geen zorgen over en wees dan ook eerlijk naar je vrienden toe. Laat het daar dan wel niet bij, maar ga op zoek naar een antwoord zodat je je vrienden de volgende keer toch een antwoord kan geven.

  Nog niet genoeg? Neem je vrienden eens mee naar je jeugdgroep of jeugddienst.

  Wees vooral niet bang om te getuigen. God gaf ons Zijn Heilige Geest zodat we wijsheid en kracht mogen ontvangen om de wereld in te gaan en over Zijn liefde en genade te vertellen. Bid God voor kracht en een verlangen om je geloof met anderen te delen.

 8. De moeder van mijn vriendin drinkt te veel. Hoe kan ik haar helpen?

  Een belangrijke vraag hierin is: Vindt haar moeder zelf ook dat ze een probleem heeft? Als dat zo is, dan kan je vriendin haar moeder bemoedigen om hulp te gaan zoeken, want in je eentje van een alcoholverslaving af geraken is heel moeilijk. Hulp vindt ze bij de huisarts, de gemeenteleider, of een hulporganisatie (zoals het CPC, www.pastoralecounseling.org).

  Vindt haar moeder dat ze geen probleem heeft, dan is het lastiger. Je vriendin zou dan aan kunnen geven dat ze ziet dat het niet goed gaat met haar moeder en dat ze zich daar zorgen om maakt. Vervolgens kan ze haar moeder vragen om hulp te zoeken.

  Maar niet alleen haar moeder heeft een probleem, ook zijzelf heeft misschien af en toe ondersteuning nodig. Je kan haar aanraden om met Chris te chatten of te mailen, gewoon om haar hart te luchten of om advies te vragen.

 9. De papa van mijn vriendin is overleden. Ik voel me zo machteloos. Hoe kan ik haar helpen?

  Wanneer een geliefde sterft, gaat dat diep. Een deel van jezelf raak je kwijt en je veilige wereld is aan het wankelen gebracht door een lege plek die niemand kan opvullen. Verdriet en rouwverwerking kost tijd. In het begin heeft iedereen aandacht voor je, maar naar verloop van tijd gaat voor iedereen het leven door, behalve voor diegene die een geliefde heeft verloren. Juist in deze tijd kan jij tot zegen zijn! Hoe doe je dat praktisch:

  Verdiep je een beetje over het proces van rouwverwerking. Dat helpt je om haar reactie op dingen te begrijpen. Rouwverwerking veroorzaakt allerlei gevoelens:

  1. Ontkenning: ‘Dit kan niet waar zijn…’ In het proces doe je alsof het niet waar is, niet gebeurd is en voel je je alsof je elk moment wakker kunt worden van een nare droom. Probeer in dit proces te luisteren.
  2. Boosheid: ‘Waarom overkomt mij dit?’ Het kan gebeuren dat de persoon heftig reageert op haar omgeving en iedereen afwijst. Als jij ook afgewezen wordt, neem het niet persoonlijk maar verdraag het. Op die manier ben je een grote hulp voor je vriendin. Jij bent niet de oorzaak maar het verdriet. Je hoeft ook geen antwoord vinden op de vraag  ‘waarom’, tenslotte weet je ook jij niet waarom. God zelf zal het op Zijn tijd wel tonen.
  1. Schuldgevoelens: ‘Had ik maar….’ Langzaam komt de aanvaarding dat de overledene er niet meer is. Maar voordat het een plaatsje krijgt is er een proces van ‘het leven overlopen’. In dit proces sta je stil bij dingen die je had willen doen, maar niet gedaan hebt. Je kan je vriendin helpen om werkelijke schuld bij God af te geven – Hij vergeeft. En als ze niet schuldig is (maar het wel zo voelt), dan kan je haar bemoedigen om de dingen duidelijk te onderscheiden. In vele gevallen gaat het om gevoelens die verwoorden ‘het kan niet meer’ of ‘het is te laat’ om dit te zeggen of dat te doen…
  1. Verdriet: ‘Hij is er niet meer…’. In deze fase dringt het door dat het ‘voor altijd anders zal zijn’ en wordt het gemis toegelaten. Laat in het verdriet ruimte voor vertellen en tranen. Blijf aandacht geven en bid voor je vriendin. Durf te spreken over de papa van je vriendin. Haal herinneringen op, of spreek over de toekomst zonder de papa. Door aan te moedigen te delen over gevoelens die boven komen, help je bij de verwerking. Wees niet bang voor de tranen die boven komen. Deze zijn helend. Je hoeft ook geen oplossing voor alles te hebben. De schouder zijn waar ze op mag huilen is op dat moment een grote zegen voor haar. En huil gerust ook mee. Zelfs de Bijbel roept daar toe op (1 Kor. 12:26,27).
  2. Aanvaarding: ‘het is niet fijn, maar wel goed…’ Er komt ruimte voor gesprek en te praten over de toekomst waarin weer plannen worden gemaakt…

  En bedenk nog dit: als het je te zwaar is mag jij ook hulp zoeken voor jou en je vriendin.

 10. Hoe kan ik tegen de groepsdruk ingaan?

  Alle mensen worden min of meer bepaald door andere mensen, al is het soms op verschillende terreinen. Het voelt gewoon niet goed om alleen te staan tegenover een groep. Een trucje is, om een medestander te zoeken die samen met jou tegen de groepsdruk ingaat. Zo voel je je niet meer alleen.

  (In dit filmpje kan je zien hoe machtig groepsdruk kan zijn https://www.youtube.com/watch?v=N7jUJUa77kk)

  Dus, zorg ervoor dat je niet alleen staat!

 11. Soms ben ik jaloers op mijn vrienden die niet gelovig zijn: ze hebben het toch allemaal veel gemakkelijker. Toch wil ik God niet loslaten. Wat moet ik doen?

  Maak eens een lijstje van wat je allemaal hebt als je God kent! Vergelijk dit nu eens met je ongelovige vrienden, wat missen zij dat jij hebt en wat lijk jij te missen dat zij hebben? Is dit lijstje het nu waard om God aan de kant te schuiven?

  En ja, vaak lijkt het alsof zij het maar gemakkelijk hebben, ze kunnen doen wat ze willen, ze kunnen hun leven leiden zonder zorgen, zonder verantwoording te moeten afleggen. Maar zijn ze dan echt zo gelukkig? Dit is dan ook maar schijn. Jij hebt God in jouw hoek, waar je steeds op kan terugvallen. Hij is daar voor jou. Wie hebben zij in hun hoek? Welk doel hebben zij voor hun leven? Alleen plezier maken, de regels overtreden, een leven zonder God. Jouw levensdoel is bij God komen. God eren met wie je bent en wat je doet. Laat dit niet van je afnemen omdat je denkt dat je ongelovige vrienden het veel gemakkelijker hebben.

  Vraag God jou te tonen hoe goed jouw leven is, zoek zijn beloftes op als je twijfelt. Lees je Bijbel, er zijn zo veel verhalen die aantonen hoe een leven met God een rijk en spannend leven is. Ga dit avontuur niet uit de weg.

 12. Hoe kan ik aan mijn vrienden tonen dat ik christen ben?

  Er zijn minstens 2 manieren om aan je vrienden te tonen dat je christen bent.

  • Als je Jezus volgt, gaat je leven veranderen: je zal andere dingen belangrijk vinden, je zal van binnen vrede ervaren en meer liefde krijgen voor andere mensen. Deze verandering zullen de mensen rondom je opmerken en zich misschien afvragen hoe dat komt.

  Je kan met woorden aangeven dat je christen bent en getuigen van wie Jezus is en wat hij doet in je leven. Een getuigenis van jezelf wijzen de meeste mensen niet af.

 13. Mijn vriendin snijdt zichzelf. Hoe kan ik haar helpen?

  Het is heel bijzonder dat je er achter gekomen bent dat je vriendin zichzelf snijdt omdat het meestal in het verborgene gebeurt.
  Het helpt om te begrijpen waarom je vriendin zichzelf snijdt. Snijden is een vluchtweg, wanneer een innerlijke pijn niet meer te hanteren is. Op dat moment doe je jezelf pijn, zodat de lichamelijke pijn de innerlijke pijn overstemt.

  De vraag is: wat is de innerlijke pijn van je vriendin? Kan ze daar over vertellen? Kan je haar aanmoedigen er met iemand over te praten die haar zou kunnen helpen? Ouders, of iemand in de gemeente? Chris? Probeer een brug te zijn naar hulp, door met haar te praten en voor haar te bidden. Vertel  haar dat ze Chris kan mailen! Als je merkt dat dit niet lukt, neem dan zelf contact op met Chris die jou verder kan en wil helpen.